Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl lopšelio-darželio  veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
  6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. kovo  13 d.

Atrankos data – 2018 m. gegužės 21 d.     

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 17 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires patikslinti ir kompetencijų vertinimo ataskaitą pateikti galima iki 2018 m. gegužės 8 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms pretendentams bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

Vieną gražų rytą darželio kieme pasirodė Seniai besmegeniai. Kadangi žiemužė nežada niekur trauktis, jie  pakvietė visų grupių vaikučius į linksmąsias žaidynes. Geros nuotaikos, juoko, teigiamų emocijų vaikams suteikė įvairios užduotys: pataikyti gniūžtėmis į taikinius, dalyvauti estafetėje, žaisti ledo ritulį, važinėtis rogutėmis, mėtyti sniegą ir kamuoliukus ant „parašiuto“. Linksmųjų žaidynių pabaigoje Seniai besmegeniai ir jų talkininkas Zuikutis kiekvienos grupės vaikučiams įteikė po dovanėlę

 Lietuvos 100-mečio proga, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ,,Boružiukų“ ir ,,Pipiriukų“ grupių auklėtojos – Rasa, Vitalija ir Vida – tėvelius su vaikais pakvietė į kūrybines dirbtuvėles išmėginti seniausią protėvių amatą – vilnos vėlimą.

Norintys turėjo galimybę susipažinti su vilnos vėlimo būdais ir tiesiogiai prisiliesti prie jos, mėgautis kūrybine laisve bei pasidžiaugti savo sukurtais darbais. Tikimės, kad įvykęs pirmas susitikimas paskatins norą ir toliau kurti originalius darbelius, eksperimentuoti su natūraliomis medžiagomis, išbandyti savo beribę fantaziją, o surengta parodėlė paskatins ir kitus tėvelius bei bendruomenės narius įsijungti į primirštą senovės protėvių amatą.

 

Kad ir labai triukšmingai vijome žiemą per Užgavėnes, ji pasiliko ir užsibuvo. Todėl vaikams išliko galimybė džiaugtis žiemos malonumais, pramogauti.

Lopšelis-darželis dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“. Tad vos tik žiema „pabėrė“ daugiau sniego, atsiliepdami į projekto vasario mėnesio iššūkį „Ne vien duona žmogus sotus“, „Pelėdžiukų“ ir „Pipiriukų“ grupių vaikai išbėgo į kiemą pramogauti. Jie važinėjosi rogutėmis, kasė pylimus, vaikščiojo labirintais, net beisbolo lazdas išsinešę žaidė. Žaisdami vaikai patyrė teigiamą gryno oro poveikį jų kūnui ir jausmams, bei judėjimo džiaugsmą.

Veikla vyko ir sporto salėje. Ją pradėjome kassavaitine mankšta „Sportuoju aš, sportuoji tu“. Po mankštos, skambant muzikai, atlikome relaksacinius pratimus – mokėmės taisyklingo kvėpavimo. Po atsipalaidavimo visus maloniai nudžiugino šilta žolelių arbata su citrina. Šiaudelių pagalba visi susikaupę atliko kvėpavimo pratimus. Jie žaidė įkvėpdami orą pro nosį ir iškvėpdami „burbuliuodami“ arbatą. Atlikę kvėpavimo pratimus vaikai mėgavosi arbatos gėrimo ritualu, patyrė ne tik malonų žolelių kvapą, pajuto citrinos skonį, bet ir susikaupė, pameditavo.

Šio renginio metu visi vaikai aktyviai praleido laiką, patyrė daug teigiamų emocijų, įspūdžių, įgijo žinių.

„Ąžuoliuko“ vaikai nori būti sveiki!!!

Išaušo gražus, ramus, saulėtas Užgavėnių rytas. Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai. Jų skambesys, skardus juokas visus Užgavėnių dalyvius pakvietė į kiemą.  O čia jau sukiojosi Daktarė ir Čigonė, kai netrukus pasirodė jo didenybė – Lašininis su More. Neilgai trukus vežimą temdamas atskubėjo ir Kanapinis. Šventės metu vyko Mis ir Misterio rinkimai. Nugalėtoja paskelbta – Morė. Įnirtingos rungtynės vyko tarp Lašininio ir Kanapinio. Visų džiaugsmui nugalėjo – Kanapinis. Tai pavasario ir šilumos simbolis. Su Lašininiu ir  More Užgavėnių dalyviai atsisveikino ir išlydėjo… Vaikai, pedagogai ir tėveliai pokštavo, šoko, dainavo, žaidė. Patys mažiausi galėjo pasivežinėti Kanapinio atvežtu vežimėliu.

Kiekvienas laukiame savo gimtadienio. Vasario mėnesį gimtadienį švenčia ir mūsų tėvynė Lietuva. Nepabūgę šalčio, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ vaikai ir pedagogai išskubėjo į pilietinę akciją „100 žingsnių“. Visi buvo pasipuošę lietuviškais simboliais. Ryžtingai nusiteikę, ir maži ir dideli, ėjo 100 žingsnelių. Jų žingsnelius lydėjo trispalvės vėliavėlės, trispalviai akcentai bei spalvoti balionai. Daug geros gimtadieninės nuotaikos suteikė mankšta ir muzikiniai žaidimai.

Vos tik žiema „pabėrė“ sniego, „Saulučių“ ir „Giliukų“ grupių vaikučiai susiruošė į kiemą. Lauke jų laukė įvairios užduotys: išmatuoti sniego storį, žiemojantiems paukšteliams pakabinti lesyklėlę, „keliaujant“ sniego tuneliais, rasti sniego senius besmegenius su išsimėčiusiais besmegenių daiktais. Vaikai kibo į darbą ir „aprengė“ sniego senius besmegenius, papuošė purkšdami spalvotais dažais. Daug teigiamų emocijų vaikai patyrė  mėtydami sniegą ant spalvoto parašiuto ir sniego gniūžtes į taikinius. Ore tvyrojo gera nuotaika ir skardus vaikiškas juokas.

                                                                                                                                             Auklėtoja Nijolė Palubinskienė

Kiekvienais metais gruodžio 3-ią dieną pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų organizacija. Šilutės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”, ugdantis 33 vaikučius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, organizavo edukacinių rytmečių ciklą ,,Sužibo draugystės žvaigždutės”. Savaitė prasidėjo Šilutės meno mokyklos moksleivių įspūdingu koncertu ,,Uždekime šilumą širdelėse“, nuotaikingu laiko praleidimu su įstaigos ugdytiniais.

Ugdytinius aplankė ir Pamario pagrindinės mokyklos pirmos klasės mokiniai. Bičiuliai parodė spektaklį ,,Žiemos pasaka”.  Pasidžiaugę spektakliu, jaunieji bičiuliai kartu žaidė muzikinius žaidimus.

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” ugdytiniai parodė savo parengtą programėlę „Kai draugai šalia“. Vaikučiai džiaugėsi bendravimu, muzika, teigiamomis emocijomis.

Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos 4b klasės vaikučiai su mamytėmis ir mokytoja Snieguole Diekantiene suplanavo pradžiuginti  mūsų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ specialiųjų grupių ugdytinius, pavaišinant juos kalėdiniais keksiukais.

Didelių Nykštukų sulaukėme iš Šilutės Vydūno gimnazijos.

Taip pat pas vaikučius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais atvyko įstaigos socialiniai partneriai – Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos moksleiviai, vadovaujami dėstytojos Editos Endrulienės. Svečiai vaikučiams parodė mini spektakliuką ,,Stebuklinga Kalėdų dėžutė“. Gražuolės raganos darė stebuklus, o Kalėdų Senelis įteikė vaikučiams dovanėles. Svečiai su vaikučiais žaidė žaidimus, šoko, linksminosi visi kartu.

Pramoginiame rytmetyje ,,Kelionė į stebuklų šalį“,,Saulučių” ir ,,Giliukų” grupių ugdytiniai pramogavo kartu su Žibintininku, mokėsi įveikti baimes, patyrė naujų išgyvenimų.

,,Saulučių” ir ,,Giliukų” grupių ugdytiniai ir patys vyko į svečius. Fridriko Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vaikai susitiko su Pelyte Mini. Pelytė Mini vaikus pakvietė apžiūrėti viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus žaisliukus, pavartyti knygeles bei pašokti interaktyvius šokius. Pelytei Minei išpiešus vaikams veidelius, tapo dar linksmiau šėlti. Įspūdžiai buvo labai stiprūs, liejosi teigiamos emocijos.

Savaitė ,,Aukime ir draugaukime” visų bendrų pastangų dėka praėjo įdomiai, nuotaikingai, emocingai.

Socialinė pedagogė Ona Klasauskienė

Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ skelbia konkursą  buhalterio pareigoms (lygis B) eiti

Daugiau informacijos galima rasti: http://portalas.vtd.lt/lt/buhalteris-322;498090.html

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktai pasiteirauti: telef. Nr. 8 441 62283, el. p. ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Dalyvavome rajono mažųjų talentų konkurse „Mes galim“, kurį organizavo Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“.
„Mes galim!“- nusprendė priešmokyklinukės Paula ir Gustė.