Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas.
 
Papildomo ugdymo tikslai:
  • ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
  • skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

 

Lopšelyje – darželyje "Ąžuoliukas" organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
  • anglų kalbos valandėlės 
          (užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. pirmadieniais 15.15-16.45 val.;
           užsiėmimus veda anglų kalbos mokytoja R. Ivaščenkienė);
  • šokiai
          (užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. antradieniais 15.10-15.45 val.;
           užsiėmimus veda choreografijos mokytojas D.Blusis);
  • krepšinio treniruotės
          (užsiėmimai  vyksta 2 kartus per savaitę, t.y. antradieniais ir penktadieniais 11.15-12.00 val.;
           užsiėmimus veda krepšinio mokytojas K.Mačijauskas).