Plėtojame pažintinę ir ekologinę veiklą, vykdome projektus:
 • ,,Kaip aš galiu padėti Žemei'',
 • ,,Aš pažįstu medį, krūmą'',
 • ,,Ką papasakojo vandens lašelis'',
 • ,,Mažieji draugai'',
 • ,,Žaidžiame gamtoje'',
 
    Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais, vykdome akcijas:
 • ,,Nenulaužk nepasodinęs'',
 • ,,Ekologiškai mastai – pinigus taupai'',
 • įkūrėme ,,Žaliąją laboratoriją''.
 
    Mokome vaikus sveikai ir saugiai gyventi, vykdome tęstinį projektą ,,Sveikatos versmelė'',
 
    Organizuojame temines savaites:
 • ,,Juda kūnas, dirba protas – augu sveikas ir galvotas'',
 • ,,Mano draugai – vitaminai'',
 • ,,Augu švarus ir sveikas'', 
 
    Vykdomos sporto žaidynės pagal metų laikus, esame sukūrę ir nuolat puoselėjame saugią, sveiką, funkcionalią ir estetišką vidinę ir išorinę aplinką;
 
    Skatiname vaikų saviraišką: organizuojame tradicines ir netradicines šventes pagal Rėdos ratą, kasmetinį menų festivalį, rengiame ugdytinių piešinių ir darbelių parodas, bendruomenės šventę ,,Vaikystės spindulėliai''.
 
     Atliekame edukacines, socialines, kultūrines funkcijas. Tenkiname vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius, laiduodami sistemos lankstumą. Vykdome tęstinius projektus:
 • ,,Tėvų, vaikų ir pedagogų dienos lopšelyje – darželyje ,,Ąžuoliukas'',
 • ,,Iš darželio į mokyklą''.
 
    Plėtojame korekcijos ir socialinės reabilitacijos paslaugas, kad laiduotume vaikų lygias ugdymosi galimybes. Siekiame šių dienų visuomenės sociokultūrinių poreikių ir švietimo teikiamų paslaugų dermės.