Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T1-2268 „Dėl užmokesčio dydžio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“, nustatytas mokestis už vaikų maitinimą kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 arba 12 valandų:

      lopšelio grupėse – 1,80 €;

      darželio grupėse – 1,97 €;

      priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,97 €;

ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

      specialiojo ugdymo grupėse – 2,23 €;

tėvai už maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali nemokėti, jeigu vaikas darželyje per dieną praleis ne ilgiau kaip 4 valandas. Atskirais atvejais, esant tėvų prašymui, užmokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinėje įstaigoje gali būti diferencijuojamas leidžiant pasirinkti maitinimo variantą visam mėnesiui – pusryčius arba pietus;

nustatytas mokestis prekėms įsigyti ikimokyklinio amžiaus vaikui už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną – 0,30 €.


Vaikų maitinimui naudojamas valgiaraštis, kurį sudarė Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Valgiaraštis 1-3 m. vaikams

Valgiaraštis 4-7 m. vaikams

Vagiaraštis 4-7 m. vaikams su naktipiečiais


Dalyvaujame programose, remiamose Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.:

,,Pienas vaikams“ – 2 kartus per savaitę kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna vieną iš šių ekologiškų produktų:

pienas  – iki 0,200 gr,  jogurtas  – iki 0,200 gr, varškė 18% – iki 0,200 gr, saldintas jogurtas „Miau“ – po 0,125 gr.

,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose" -  NEMOKAMAI vaisius mūsų vaikai gauna 3 kartus per savaitę: 

obuolius – po 0,200 gr., obuolių sultys po 0,200 gr.