Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė  

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas

1.

 

Direktorius

 

2.

  Daiva Mikulskytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kvalifikacinė kategorija/ aukštasis

3.

  Loreta Mieliulytė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė/ aukštasis

4.

  Renata Mickevičiutė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

5.

  Rasa Ilginienė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

6.

  Vida Paliutytė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

7.

  Daiva Austynienė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

8.

  Aušra Vaitkuvienė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

9.

  Rita Šteinienė

Auklėtoja Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

10.

  Audronė Klingerienė

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

11.

  Vitalija Zemliauskienė Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja/ aukštasis

12.

  Danutė Aukštakalnienė Auklėtoja Auklėtoja/ aukštasis

13.

  Oksana  Kasparaitienė

Auklėtoja

Auklėtoja/ aukštasis

14.

  Raimonda Toliušytė

Auklėtoja

Auklėtoja/ aukštasis

15.

  Dalia Lacko


Auklėtoja

Auklėtoja/ aukštasis

16.

  Žydrūnė Tarozienė

Auklėtoja

Aukštasis

17.

  Jūratė Bagdonavičė

Auklėtoja

Aukštasis

18.

  Vilija Valančienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja metodininkė/ aukštesnysis

19.

  Birutė Razokienė

Spec. grupės auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja/ aukštasis

20.

  Danutė Kazlauskienė

Spec. grupės auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja/ aukštasis

21.

  Nijolė Palubinskienė

Spec. grupės auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštesnysis

22.

  Vilija Višinskienė

Spec. grupės auklėtoja

Auklėtoja metodininkė/ aukštasis

Švietimo pagalbos specialistai

23.

  Ineta Januškienė

Logopedė

Specialioji pedagogė metodininkė/ aukštasis

24.

  Irma Mokūnienė

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

25.

  Irma Morkūnienė

Tiflopedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

26.

  Ona Klasauskienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė/ aukštasis

27.

  Irma Morkūnienė

Judesio korekcijos mokytoja

Vyresnioji judesio korekcijos mokytoja/ aukštasis