Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigybė
(specialieji reikalavimai, altiekamos funkcijos)

1.

   Žaneta Dulaitienė

   Ūkvedė

2.

   Danutė Ringienė

Vyr. buhalterė

3.

   Sandra Dyglienė

 Raštvedė

4.

  Rima Ozgirdienė

Maitinimo organizatorė

5.

   Rima Ozgirdienė

   Bendrosios praktikos slaugytoja

6.

   Irena Būdvytienė

Vyr. virėja

7.

   Severa Jusienė

   Virėja

8.

    Lilija Aleksandrovienė

     Virėja

9.

    Inga Genavičienė Mokytojo padėjėja 

10.

   Audronė Muliarčikienė Mokytojo padėjėja   
11.    Renata Jankauskienė

 Auklėtojos padėjėja

12.

   Nijolė Daukšienė

   Auklėtojos padėjėja

13.

  Sandra Dirgėlienė

   Auklėtojos padėjėja

14.

   Asta Brokorienė

   Auklėtojos padėjėja

15.

   Vida Pielikienė

  Auklėtojos padėjėja

16.

   Giedrė Juodeikienė

   Auklėtojos padėjėja

17.

   Dalia Jokubauskienė

   Auklėtojos padėjėja

18.

   Virginija Butkienė

 Auklėtojos padėjėja

19.

   Donata Liulienė

   Auklėtojos padėjėja

20.

   Virginija Miliuvienė

   Auklėtojos padėjėja

21.

   Vijoleta Kimbienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

22.

   Alma Paulavičienė

Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

23.

   Romualda Ciparienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

24.

  Virginija Jakaitienė

  Skalbėja  

25.

  Aurelijus Širmelis

Pastatų priežiūros darbininkas

26.

   Edmundas Toliušis

Kiemsargis  

27.

  

  

28.