Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigybė
(specialieji reikalavimai, altiekamos funkcijos)

1.

   Žaneta Dulaitienė

   Ūkvedė

2.

   Danutė Ringienė

Vyr. buhalterė

3.

   Sandra Dyglienė

 Raštvedė

4.

  Sandra Dyglienė

 Apskaitininkė

5.

   Rima Ozgirdienė

   Bendrosios praktikos slaugytoja

6.

   Rima Ozgirdienė

 Sandėlininkė

7.

   Irena Būdvytienė

  Virėja

8.

   Severa Jusienė

   Virėja

9.

   Lilija Aleksandrovienė     Virėja

10.

   Inga Genavičienė     Mokytojo padėjėja
11.    Renata Jankauskienė

 Auklėtojos padėjėja

12.

   Nijolė Daukšienė

   Auklėtojos padėjėja

13.

  Sandra Dirgėlienė

   Auklėtojos padėjėja

14.

   Asta Brokorienė

   Auklėtojos padėjėja

15.

   Vida Pielikienė

  Auklėtojos padėjėja

16.

   Giedrė Žaltauskaitė

   Auklėtojos padėjėja

17.

   Dalia Jokubauskienė

   Auklėtojos padėjėja

18.

   Virginija Butkienė

 Auklėtojos padėjėja

19.

   Donata Liulienė

   Auklėtojos padėjėja

20.

   Virginija Miliuvienė

   Auklėtojos padėjėja

21.

   Vijoleta Kimbienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

22.

   Ona Šeputienė

Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

23.

   Romualda Ciparienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

24.

   Liudvikas Rūkas

   Elektrikas

25.

   Virginija Jakaitienė

  Skalbėja

26.

   Alma Paulavičienė

  Valytoja

27.

   Aurelijus Širmelis

   Pastatų priežiūros darbininkas

28.

   Edmundas Toliušis

Kiemsargis