Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

1.

   Žaneta Dulaitienė

   Ūkvedė

2.

   Danutė Ringienė

   Buhalterė

3.

   Sandra Dyglienė

   Raštvedė

4.

   Indrė Kasputienė

   Apskaitininkė

5.

   Rima Ozgirdienė

   Bendrosios praktikos slaugytoja

6.

   Silva Kankalienė

   Sandėlininkė

7.

   Irena Būdvytienė

   Virėja

8.

   Severa Jusienė

   Virėja

9.

   Lilija Aleksandrovienė     Virėja

10.

   Inga Genavičienė     Mokytojo padėjėja
11.    Renata Jankauskienė

   Auklėtojos padėjėja

12.

   Nijolė Daukšienė

   Auklėtojos padėjėja

13.

   Giedrė Juodeikienė

   Auklėtojos padėjėja

14.

   Asta Brokorienė

   Auklėtojos padėjėja

15.

   Vida Pielikienė

   Auklėtojos padėjėja

16.

   Giedrė Žaltauskaitė

   Auklėtojos padėjėja

17.

   Dalia Jokubauskienė

   Auklėtojos padėjėja

18.

   Virginija Butkienė

   Auklėtojos padėjėja

19.

   Donata Liulienė

   Auklėtojos padėjėja

20.

   Virginija Miliuvienė

   Auklėtojos padėjėja

21.

   Vijoleta Kimbienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

22.

   Ona Šeputienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

23.

   Romualda Ciparienė

   Auklėtojos padėjėja, naktinė auklė

24.

   Liudvikas Rūkas

   Elektrikas

25.

   Virginija Jakaitienė

   Skalbėja

26.

   Alma Paulavičienė

   Valytoja

27.

   Aurelijus Širmelis

   Pastatų priežiūros darbininkas