Menu Close

Logopedas

Sveiki visi, apsilankę logopedų puslapyje
Esu logopedė Viktorija Jakštaitė.  Lopšelyje – darželyje “Ąžuoliukas” dirbu nuo 2021 m. rugsėjo mėn.

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų:

  • Visapusiškai tiria vaikų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
  • Veda logopedines pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus;
  • Kviečia tėvus (globėjus) įsijungti į korekcinį procesą – supažindina su vaikų pasiekimais, teikia metodines konsultacijas darbui namuose;
  • Dalyvauja vaiko gėrovės komisijos veikloje, konsultuoja mokytojas, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

Kalba – tobuliausia bendravimo priemonė, kurios dėka vaikas įgyja žinias apie jį supantį pasaulį, reiškia norus, jausmus ir mintis. Girdėdamas artimųjų žmonių kalbą, žaisdamas, stebėdamas aplinką, vaikas susipažįsta su žodžių reikšmėmis, mokosi tarti garsus, žodžius, pradeda kalbėti frazėmis ir sakiniais. Sutrikus kalbai, vaikas ar suaugusysis netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti, kelia kitų socialinių, psichologinių sunkumų. Siekiant efektyviai padėti vaikui, būtina dirbti kartu: pedagogams, vaikui, tėvams ir kitiems šeimos nariams.

___________________________________________________________________________________

Esu logopedė Oksana Kasparaitienė. Lopšelyje- darželyje „ Ąžuoliukas“ dirbu nuo 2022 m. rugsėjo mėn.

Pagrindinis darbo principas – pagalba ne tik vaikui, bet ir šeimai. Konsultuoju šeimos narius, teikiu informaciją, kaip skatinti vaiko kalbą namuose. Teikiu logopedinę pagalbą ankstyvojo amžiaus (iki 1 metų) vaikams (ikikalbinių gebėjimų skatinimas), ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikams (garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, rišliosios kalbos gebėjimų skatinimas).

FONEMINĖ KLAUSA IR FONOLOGINIS SUVOKIMAS

AR JŪSŲ VAIKUI REIKIA LOGOPEDO PAGALBOS

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą