Menu Close

Logopedas

Sveiki visi, apsilankę logopedų puslapyje

Sveiki, esu logopedė Viktorija Jakštaitė.

Teikiu pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų:

 • Visapusiškai tiriu vaikų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustatau kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį;
 • Vedu logopedines pratybas, remdamasi vaiko stiprybėmis, parenku metodus bei ugdomąją medžiagą, atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimų pobūdį, fiksuoju ugdytinių pasiekimus;
 • Kviečiu tėvus (globėjus) įsijungti į kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos ugdymo procesą – supažindinu su vaikų pasiekimais, teikiu metodines konsultacijas darbui namuose;
 • Dalyvauju vaiko gėrovės komisijos veikloje, konsultuoju mokytojus, kurių grupėse ugdosi vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauju su įstaigos bendruomene.

Kalba – tobuliausia bendravimo priemonė, kurios dėka vaikas įgyja žinių apie jį supantį pasaulį, reiškia norus, jausmus ir mintis. Girdėdamas artimųjų žmonių kalbą, žaisdamas, stebėdamas aplinką, vaikas susipažįsta su žodžių reikšmėmis, mokosi tarti garsus, žodžius, pradeda kalbėti frazėmis ir sakiniais. Sutrikus kalbai, vaikas ar suaugusysis netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti, kelia kitų socialinių, psichologinių sunkumų. Siekiant efektyviai padėti vaikui, būtina dirbti kartu: pedagogams, vaikui, tėvams ir kitiems šeimos nariams.

Iškilus klausimams kviečiu kreiptis e.paštu viktorija.jakstaite@yahoo.com

___________________________________________________________________________________

Esu logopedė Oksana Kasparaitienė.

Logopedo darbo tikslas –  laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su lopšelio-darželio mokytojais ir vaikų tėvais, juos įveikti.
Logopedas lopšelyje-darželyje dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida.

2-3 metų:

 • Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus:
 1. ar vaikas gali atlikti iš karto du paliepimus – „paimk didelį meškutį ir nunešk tėtei“?
 2. ar vaikas vartoja 2-3 žodžių sakinius?
 3. ar dažnai vaikas į jus kreipiasi norėdamas bendrauti, susipažinti su jį supančia aplinka?
 4. ar jūs ir aplinkiniai supranta didžiąją dalį vaiko kalbos?

Jei į daugelį klausimų atsakėte neigiamai, pastebite, kad vaiko kalba smarkiai skiriasi nuo jo bendraamžių, kreipkitės į specialistus.

4-6 metų:

 • Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus:
 1. ar vaikas sugeba papasakoti , ką veikė darželyje, su draugais, matė mieste?
 2. ar vaikas teisingai derina žodžius sakiniuose, vartoja tinkamas galūnes?
 3. ar vaikas taisyklingai taria garsus?
 4. ar moka apibūdinti daiktus, nusakydamas jo spalvą, formą, paskirtį?
 5. ar vaikas kalba išplėstiniais sakiniais (pvz.: „Vasarą aš buvau prie jūros ir daug maudžiausi“)?

Jeigu norite konsultacijos laiką galima suderinti elektroniniu paštu: oksanakasparaitiene@gmail.com

Būkite geri klausytojai – vaikui labai svarbu, kad tėvai sakytų ne tik „aha“, „jo“, „gerai“ ir pan., bet ir parodytų, kad įdomu tai, ką sako vaikas…

FONEMINĖ KLAUSA IR FONOLOGINIS SUVOKIMAS

AR JŪSŲ VAIKUI REIKIA LOGOPEDO PAGALBOS

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą