Menu Close

Naudinga žinoti


 
Ikimokyklinis ugdymas kitaip: šimtas vaiko kalbų pagal Reggio Emilia ugdymo sistemą
 
"Ar girdėjot, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių  įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų".
                                     Loris Malaguzzi, Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas
Pagal Reggio  Emilia sistemą, vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi plėtojant jo išraišką, pažįstant simbolius, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių "kalbas". Todėl svarbu sukurti saviraišką ir pažinimą skatinančią aplinką, stebėti individualias vaiko galimybes bei kaupti jo patirtį. Saviraiška integruota į visą ugdymosi procesą. Pedagogai yra partneriai, kurie kartu atidžiai stebi vaikus, bendrauja ir keičiasi idėjomis. Pedagogai taip pat yra tyrėjai. Jie stebi ir kelia hipotezes, kartu su tėvais siekia natūralaus vaiko vystymosi, galvoja apie užsiėmimus, o idėjos programai kyla stebint vaikus. Šeima neatskiriama ugdymo proceso dalis, vaiko ir tėvų gerovė yra glaudžiai susijusios. Tėvai dalyvauja kasdienos užsiėmimuose, aptaria vaikų reikalus su pedagogais. Nuolatinis tėvų palaikymas padeda gerinti vaikų gerovę ir saugumą.
Šiame veikti ir pažinti skatinančiame ugdymo procese be galo svarbus ir "trečiojo pedagogo" – aplinkos – vaidmuo. Vaikai nuolat jaučia suaugusiųjų palaikymą, nebijo daryti klaidų, rizikuoja atrasti naujus dalykus. Čia vaikai jaučiasi laisvi, nebijo patriukšmauti, daryti netvarką. Čia jie gali saugiai palikti savo nebaigtą darbą rytojui ar susirasti vietą, kuri juos geriausiai nuteikia darbui.
2011 m. Reggio Emilio sistemos metodas pradėtas diegti mūsų įstaigoje, "Pipiriukų" grupėje, nuo rugsėjo mėnesio – "Boružiukų" bei "Giliukų" grupėse.
Šio metodo diegimui ruoštasi iš anksto, įstaigos pedagogės dalyvavo seminare "Reggio Emilia vaikų ugdymo sistema ir jos taikymo galimybės Lietuvoje".
 
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą