Vasara – kelionių metas, tad „Giliukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikai bei mokytojos vasarą pasitiko kelione. Pagal įtraukiojo ugdymo projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“ birželio 4 dieną vykome į Klaipėdos „Mini Zoo“ sodą. Vaikai susipažino su sode gyvenančiais gyvūnais, galėjo juos stebėti ir džiaugtis. Kai kurie vaikai į zoologijos sodą vyko pirmą kartą, todėl jiems buvo neramu, nes juk viskas nežinoma, o ir vilką bei tigrą tikrai baisu sutikti. Tačiau, pamačius ir liūtus bei tigrus ramiai miegančius tvirtuose narvuose, nerimas ir baimės išnyko. Vaikai labai susidomėję stebėjo ožiukus, danielius, lamas. Juos maitino atsivežtais batonais ir džiaugėsi. Strutis mus pasitiko nelabai draugiškai nusiteikęs, bet jis gi už aptvaro. Pasivaikščiojus po sodą, pasigrožėjus įvairiais matytais ir egzotiniais gyvūnais, patyrę daug teigiamų ir džiaugsmingų emocijų ir žinoma užkandę į darželį sugrįžome su dainomis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos –  Vilija Višinskienė, Daiva Austynienė

 

Gegužės 10  d. pasaulyje minima Judėjimo sveikatos labui diena – tarptautinė diena, kurią inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija. Ji skirta visuotiniam fizinio aktyvumo skatinimui. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo paties žmogaus. Tad fizinis aktyvumas – būtinas sveikos gyvensenos veiksnys.

Šiai dienai paminėti Šilutės lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė pakvietė vaikučius, tėvelius ir darželio bendruomenę į renginį ,,Judėjimo karštinė“. Ryte visi -  maži ir dideli –  darželio kiemelyje darė mankštą, kurią pravedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva ir Raimonda visus  pakvietė  į ,,5000 tūkstančių žingsnelių“ ėjimą. O Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuras vaikams padovanojo po geriamo vandens buteliuką.

Mes visi įsitikinę, kad judėti ne tik sveika, bet ir labai smagu.Tikimės, kad ir toliau visi kartu sieksime  bendrų tikslų mūsų mažųjų labui.

Įgyvendindami rajono meninės raiškos projektą „Džiuginti pasaulįį galime visi ir kiekvienas“, ruošiamės netradicinio ugdymo veiklai „Mus jungia Muzika“, Pasikvietėme į pagalbą tėvelius, sumanumą ir išradingumą ir pasigaminome įvairiausių netradicinių muzikos instrumentų.

„Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Šilutės rajono mokinių meninės raiškos projekto „Bėg Šyšelė vingrodama -  būrin vaikus sukviesdama“ veikloje, kurios metu vaikai sužinojo, kodėl reikia saugoti gamtą, kodėl negalima teršti vandens. Meninio ugdymo ir ekologinėje veikloje vaikai atliko bandymus, eksperimentus, stebėjimus. Taip pat  praktiškai mokėsi rūšiuoti buitines atliekas, įgijo žinių, kodėl reikia saugoti gamą, negalima teršti vandens. Tik kartu tvarkantis, kartu kuriant ir  saugant, kartu bendraujant ir bendradarbiaujant galima išugdyti pagarbą gamtai, siekimu ją saugoti. Ši veikla vaikams paliko neišdildomą įspūdį, kuri skatino vaikų veiklumą, norą tyrinėti, įžvelgti įdomių ir naujų dalykų. Ačiū Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ bendruomenei už džiugias akimirkas įvairiapusės vaikų veiklos metu.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Šteinienė

Viena gražiausių pavasario švenčių – tai Mamos diena. „Saulučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai, vykdydami projektą „Gėrio ir grožio takeliais į kiekvieno vaiko  širdelę“, darželio kieme kartu žaidė, pūtė muilo burbulus, spalvino, puošė Juostą Mamai širdelėmis, saulutėmis, gėlytėmis, drugeliais ir kt. Visi dirbo kruopščiai ir nuoširdžiai. Juosta tapo įvairiaspalve ir įspūdinga. Išeidami namo, vaikai pakvietė savo mamytes pasidžiaugti sukurta Juosta Mamai.

„Saulučių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Kazlauskienė

Įgyvendinant projektą ,,Užaugęs būsiu“, Andriaus mama, Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnė, Dovilė Ivanauskienė vaikams suorganizavo edukacinę išvyką į Šilutės rajono policijos komisariatą.

Vaikus sutiko ir su policijos darbo specifika supažindino Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnės Dovilė Ivanauskienė ir Nerija Ropienė. Pareigūnė Nerija Ropienė vaikus pakvietė į salę žiūrėti filmą ,,Ką veikia policija“. Ugdytiniai ne tik sužinojo, bet ir galėjo pamatyti, kad policininkas su savimi nešiojasi: tazerį, ginklą, antrankius, raciją, teleskopinę lazdą, dujų balionėlį, prožektorių. Vaikai pabuvojo laikino sulaikymo kamerose, pamatė kur ir kaip būna negeri dėdžiai ar tetos. Apžiūrėjo apklausos ir apžiūros kabinetus. Pareigūnė Dovilė Ivanauskienė ugdytiniams demonstravo policijos pareigūnų darbe naudojamą techniką – transporto priemones ir jose esančią įrangą. Vaikai sužinojo, kam visa įranga reikalinga, kaip ji yra naudojama. Išvykos pabaigoje vaikai pareigūnėms padėkojo už suteiktas žinias apie policijos profeciją. Pareigūnės vaikus apdovanojo: spalvinimo knygelėmis, atšvaitais ir balionais. Vaikai sugrįžo laimingi, pilni įspūdžių.

„Drugelių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Daiva Austynienė

Organizuota „Giliukų“ ir „Drugelių“ grupių išvyka buvo planuota pagal įtraukiojo ugdymo projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“. Gamtoje mokytoja Vilija ir socialinė pedagogė Onutė pravedė relaksacinę – poilsinę veiklą „Aš – stipresnis už nuovargį“. Tinkamai sureguliuotas, protingas poilsis yra geriausias mūsų sveikatos, mūsų valios ir mūsų grožio šaltinis. Be to, poilsiui reikia atitinkamai pasiruošti. Todėl šitų dalykų reikia mokyti ir mūsų mažuosius. Veiklos metu vaikai prisiminė kvėpavimo pratimus, mokė draugus pykčio valdymo bei atsipalaidavimo pratimų. Žaidė amerikietišką futbolą, lietė pojūčių pėdutes ir bandė išsakyti savo pojūčius, pūtė muilo burbulus bei juos gaudė. Visos veiklos metu vyravo gera nuotaika bei linksmi žaidimai. Į darželį vaikai sugrįžo puikios nuotaikos, parelaksavę ir puikiai praleidę laiką. 

„Giliukų” grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Višinskienė

Balandžio 15 – 19 d. įstaigoje vyko Kalbos savaitės „Tik gražiais žodeliais mes kuriame savo pasaulį“ renginiai, kurių tikslas žadinti vaikų susidomėjimą gimtąja kalba, raidelėmis, ugdyti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais, suaugusiais, mokantis išgirsti ir išklausyti.

Visą savaitę logopedė Ineta lankėsi grupėse ir kartu su vaikais žaidė artikuliacinius žaidimus, klausėsi ir įvardino garsus, kurie sklido aplinkoje, žaidė didaktinius žaidimus „Sugalvok žodį, kuris prasidėtu garsu…“, „Ilgi – trumpi žodeliai“, „Koks žodelis čia netinka, kodėl?“ ir kt. Užsiėmimų metu vaikai buvo skatinami išklausyti savo draugus, neskubėti, išlaukti, išgirsti, įvardinti… Vaikai susipažino su visomis lietuvių abėcėlės raidelėmis ir sukūrė Raidelių knygelę. Buvo paruoštos ir  logopedės idėjos kasdienei vaikų veiklai grupėse ar žaidimams su vaikais namuose.

Veiklų su logopede metu atsiskleidė vaikų tartis, bendravimo galimybės, išryškėjo būtimybė kai kuriems tėveliams pasikonsultuoti su logopede dėl jų vaikučių tarties.

                                                                                      Logopedė metodininkė Ineta Januškienė 

 

Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau ir Velykos. Šv. Velykos –  didžiausia pavasario šventė, todėl „Pelėdžiukų“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai skyrė žygį Aukštumalos pelkės pažintiniu taku. Žygio metu vaikai galėjo grožėtis atgimstančia gamta,  pasiklausyti paukščių giesmių čiulbėjimo, pamatyti nuostabius vaizdus žygiuodami per pelkę.. Šviečiant pavasario saulutei buvo nueita į vieną pusę 1200 m. ir atgal. Nuo apžvalgos bokšto pamatėme vaizdus į pelkės platybes, apžiūrėjome velykinius margučius, prisiminėme kaip kiškiai padeda Velykų bobutei dažyti kiaušinius, klausėmės sakmės „Kodėl žmonės dažo kiaušinius“.  Pailsėję, užkandę, patyrę  teigiamų emocijų grįžome į darželį.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Šteinienė

Šiais mokslo metais priešmokyklinio amžiaus ,,Bitučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių ugdytiniai taip pat draugavo su tarptautinės programos ,,Zipio draugai” draugais. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdienius sunkumus ir stresą, plėtoti socialinę kompetenciją. Zipio draugams padedant, mūsų ugdytiniai mokėsi atpažinti jausmus, bendrauti, užmegzti tarpusavio santykius, išspręsti iškilusius konfliktus, išgyventi pasikeitimą ir netektį. Paskutinės valandėlės metu visi kartu pakartojome įgytas žinias, praktiškai panaudojome geriausius sunkumų įveikimo būdus, šokome, bendravome. Mes tai įveikėme. Ceremonijos kulminacija – kiekvienam, draugavusiam su Zipio draugais, įteikti diplomai. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilija Valančienė