Rugsėjo 16- 22 d. Lietuvoje švenčiama Europos judumo savaitė. Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė rugsėjo 17- 21 d. organizavo ,,Judriosios savaitės“ renginius, kurių tikslas -raginti visus kuo daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Kiekvieną dieną darželio kieme buvo organizuojama ryto mankšta. Vyresnių grupių vaikučiai aktyviai įsijungė į masinį ėjimą pagal vadovo parinktą maršrutą, mokėsi šiaurietiško ėjimo. Judriąją savaitę užbaigėme linksmąja mankšta su kamuoliais, šokiais, žaidimais.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 1 etatas, 36 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Judesio korekcijos mokytojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 0,5 etato, 13 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija: edukologijos krypties studijų programa (šaka – vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija);
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendacijas (jei turi).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio13 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui telefonais: 8 441 62283, 8 610 64952.

 

SAULĖTOS IR SAUGIOS VASAROS, ŠAUNIŲ NUOTYKIŲ, LINKSMŲ DRAUGŲ, GAUSYBĖS ĮSPŪDŽIŲ!!!

Lopšelis-darželis nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 17 d. nedirbs. Tik dirbančių tėvų vaikams veiks 3 grupės Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“.

Organizuodami ugdymo procesą, siekiame, jog mūsų vaikų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgtų tyrėjo akimis! O geriausiai vaikai įsimena tas ugdymo(si) patirtis, kurios jiems sukelia emocijas. Paprasčiau tariant, siejasi su asmenine jų pačių patirtimi. Tad „Pipiriukų“ grupės vaikučiai visus metus tyrinėję, stebėję, eksperimentavę, ieškoję, bandę,mokslo metus užbaigė edukacine išvyka į Žemaičių Naumiesčio žuvivaisos centrą. O kaip čia buvo smalsu ir įdomu! Vaikai susipažino kur ir kaip veisiasi įvairių rūšių žuvys. Patyrė daug džiugių emocijų galėdami stebėti, pamaitinti, pagauti, paliesti įvairias žuvis.

 Grupės auklėtoja Vida Paliutytė

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė, sukvietė visus vaikučius, tėvelius bei bendruomenės narius į šventinį rytmetį ,, 5000 žingsnelių". Šventė prasidėjo masine mankšta. Gera nuotaika, spalvoti balionai rankose, vandens buteliukai kuprinėse, džiugios emocijos mus lydėjo visa žygiuojama trasa. Staigmena laukė vaikučių sugrįžtant į darželį. Ten mus pasitiko svečiai iš Vokietijos, kurie pasveikino su gražia iniciatyva, palinkėjo būti sveikiems, žvaliems, kartu šoko, žaidė žaidimus, padovanojo vaikams dovanų. Šventės pabaigoje visi tradiciškai buvo pavaišinti ledais.

,,Žemuogiukų” grupės vaikai apsilankė Šilutės miesto knygyne ,,Vaga” . Vaikai smagiai bendravo su knygyno darbuotojomis. Pamatė daug knygelių su savo mėgstamais pasakų herojais, pažaidė su ,,šokliukais’’. Patirtais įspūdžiais pasidalino su tėveliais.

Auklėtoja Raimonda Toliušytė

 

Visus lopšelio-darželio pedagogus, vaikus ir jų tėvelius  gegužės 10 d. kvietėme dalyvauti sporto dienoje, kurios tikslas – netradiciškai paminėti pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

Šiemet prisijungėme prie tarptautinio projekto „Kamuolio diena 2018“.

Diena prasidėjo mankšta su kamuoliais. Vėliau vyko įvairūs žaidimai grupių aikštelėse. Buvo  įrengtos sporto erdvės, kuriose vaikai galėjo laisvai žaisti: fotbolą, trikrepšį, mėtyti į taikinius, mėtyti į krepšį, žaisti įvairius žaidimus su kamuoliais.

„Bitučių“ grupės  ugdytinė Urtė su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Vilija dalyvavo rajoniniame priešmokyklinukų renginyje „Aš šauniausias iš visų – į mokyklą išeinu“. Urtė puikiai pasirodė ir įrodė, kad yra tikrai šauniausia.