„Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Švėkšnos Tradicinių amatų centro keramikos studijos organizuotoje edukacinėje veikloje „Mes kalbiname molį“. Edukatoriai supažindino mažuosius su moliu: iš kur jis gaunamas, kokių spalvų būna, kaip tampa lipnus. Mažieji jį uostė, lietė, čiupinėjo. Molio ypatumus pajautė praktinio užsiėmimo metu – molį minkė, lipdė, voliojo, „klijavo“, štampavo, mandagiai bendravo tarpusavyje… Taip pat vaikai apžiūrėjo jau pagamintus keramikos darbelius bei lietuvių liaudies tautinius rūbus, kurie vaikams labai patiko.

Pagal ilgalaikį respublikinį projektą  „Sveikata visus metus“ 2018 m. lapkričio 22-26 d. darželyje vyko teminė savaitė „Padėk sau ir draugui”. Visą savaitę vaikai grupėse su auklėtojomis kalbėjo, kaip suteikti pagalbą draugui, pirmąją pagalbą ištikus nelaimei ir kaip padėti sau. Vyko draugystės dienelės, kurių metu vyresniųjų grupių vaikai svečiavosi vieni pas kitus grupėse, lankė mažesnius bei specialiųjų poreikių turinčius draugus, žaidė žaidimus, bendravo, dovanojo savo gamybos dovanėles.

Salėje žiūrėjo filmukus apie nelaimingus įvykius, aptarė matytas situacijas, analizavo jų pasekmes.

Penktadienį salėje vyko finalinis, apibendrinamasis renginukas. Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojančios grupės auklėtojos pastatė situacijų spektaklį, kurio metu suvaidino ekstremalias situacijas, kurias stebėdami vaikai įgijo praktinių žinių ir išgirdo informacijos, kaip elgtis ir ką daryti įvykus nelaimei. Analizuodami stebėtas situacijas vaikai mokėsi patys priimti sprendimus, padėsiančius susitvarkyti su iškilusiomis problemomis. Teminė savaitė buvo užbaigta dainelėmis apie draugystę.

 

     Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė

,,Drugelių” grupės ugdytiniai kartu su pedagogais lankėsi Auksės tėčio ūkyje. Ekskursijos metu vaikai galėjo ne tik iš arti pamatyti įvairią žemės ūkio techniką, bet ir įlipti į kombainą, pasukti vairą. Auksės tėtis vaikams parodė vilkikus. Jis pasakojo, kad vilkikais veža durpes ir skiedras. Pasakojo tikrąją skiedrų atsiradimo istoriją nuo medžių pasodinimo iki tos akimirkos, kai medis tampa maža skiedrele, kurios pagalba mes šildome namus, butus, kad būtų šilta.

Edukacinės ekskursijos pabaigoje nuažiavome į ganyklas. Čia vaikai pamatė mėsinių karvių bandą. Vaikai noriai bendravo su Auksės tėčiu. Ūkininkas vaikams su humoru pasakojo apie karvių ragų ilgį, pasakojo apie tai, kad tos karvės visus metus būna lauke, parodė karvių miegojimo vietą. Jis kalbėjo, kad raguočių jo ūkyje yra per 300. Vaikus ragino rinktis ūkininko profesiją.

Auksės mama vaikus pavaišino obuoliais. Vaikai ir pedagogai padėkojo Auksės tėčiui ir mamai už nuostabią ekskursiją.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Austynienė

Rugsėjo 16- 22 d. Lietuvoje švenčiama Europos judumo savaitė. Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė rugsėjo 17- 21 d. organizavo ,,Judriosios savaitės“ renginius, kurių tikslas -raginti visus kuo daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. Kiekvieną dieną darželio kieme buvo organizuojama ryto mankšta. Vyresnių grupių vaikučiai aktyviai įsijungė į masinį ėjimą pagal vadovo parinktą maršrutą, mokėsi šiaurietiško ėjimo. Judriąją savaitę užbaigėme linksmąja mankšta su kamuoliais, šokiais, žaidimais.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 1 etatas, 36 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Judesio korekcijos mokytojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 0,5 etato, 13 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija: edukologijos krypties studijų programa (šaka – vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija);
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendacijas (jei turi).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio13 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui telefonais: 8 441 62283, 8 610 64952.

 

SAULĖTOS IR SAUGIOS VASAROS, ŠAUNIŲ NUOTYKIŲ, LINKSMŲ DRAUGŲ, GAUSYBĖS ĮSPŪDŽIŲ!!!

Lopšelis-darželis nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 17 d. nedirbs. Tik dirbančių tėvų vaikams veiks 3 grupės Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“.

Organizuodami ugdymo procesą, siekiame, jog mūsų vaikų dienos būtų kuo įdomesnės, ugdomosios veiklos stebintų, sudomintų, skatintų kelti klausimus, kviestų ieškoti atsakymų ir į pasaulį žvelgtų tyrėjo akimis! O geriausiai vaikai įsimena tas ugdymo(si) patirtis, kurios jiems sukelia emocijas. Paprasčiau tariant, siejasi su asmenine jų pačių patirtimi. Tad „Pipiriukų“ grupės vaikučiai visus metus tyrinėję, stebėję, eksperimentavę, ieškoję, bandę,mokslo metus užbaigė edukacine išvyka į Žemaičių Naumiesčio žuvivaisos centrą. O kaip čia buvo smalsu ir įdomu! Vaikai susipažino kur ir kaip veisiasi įvairių rūšių žuvys. Patyrė daug džiugių emocijų galėdami stebėti, pamaitinti, pagauti, paliesti įvairias žuvis.

 Grupės auklėtoja Vida Paliutytė