Menu Close

Mokamos paslaugos

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas.
Papildomo ugdymo tikslai:
  • ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
  • skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

 

Lopšelyje – darželyje “Ąžuoliukas” organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
  • šokiai
          pirmadieniais ir trečiadieniais 15.35 – 16.05 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Kubana“ choreografijos mokytojas D. Blusis.    
          antradieniais ir ketvirtadieniais 15.20 – 15.50 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Lūgnė“ choreografijos mokytoja R. Drungilė.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą