Menu Close

Mokamos paslaugos

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas.
 
Papildomo ugdymo tikslai:
  • ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
  • skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

 

Lopšelyje – darželyje "Ąžuoliukas" organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
  • anglų kalbos valandėlės 
          užsiėmimai  vyksta 1 kartą per savaitę, t.y. trečiadieniais 15.15-16.45 val.;
          užsiėmimus veda anglų kalbos mokytoja R. Ivaščenkienė;
  • šokiai
          ketvirtadieniais ir penktadieniais 15.00-16.30 val. užsiėmimus veda choreografijos mokytoja R.Juknaitė.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą