Menu Close

Mokamos paslaugos

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas.
Papildomo ugdymo tikslai:
  • ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
  • skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

 

Lopšelyje – darželyje “Ąžuoliukas” organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
  • šokiai:
          pirmadieniais ir trečiadieniais 15.35 – 16.05 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Kubana“ choreografijos mokytojas D. Blusis.    
          antradieniais ir ketvirtadieniais 15.20 – 15.50 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Lūgnė“ choreografijos mokytoja R. Drungilė.
  • anglų kalba – antradieniais 15:00 – 15:30 val. užsiėmimus veda anglų kalbos mokytoja Renata Ivaščenkienė.
  • edukacija su LEGO  – trečiadieniais 16:20 – 17:05 val. ir ketvirtadieniais 16:45 – 17:30 val. užsiėmimus veda „Bricks4Kidz“ programos mokytoja Maja Merkevičiūtė.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą