Menu Close

Mokamos paslaugos

Atsižvelgiant į lopšelio-darželio ugdytinių poreikius ir jų tėvelių pageidavimus įstaigoje organizuojamas papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo tikslai:
* ugdyti ir plėtoti ugdytinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
* sudaryti sąlygas ugdyti(s) ugdytinių individualius gebėjimus;
* skatinti pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais jausmą, savigarbą, sėkmės pajautą.

Lopšelyje – darželyje “Ąžuoliukas” organizuojami šie papildomo ugdymo užsiėmimai:
šokiai:
* pirmadieniais ir trečiadieniais 15.35 – 16.05 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Kubana“ choreografijos mokytojas D. Blusis.
* antradieniais ir ketvirtadieniais 15.20 – 15.50 val. užsiėmimus veda šokių klubo „Lūgnė“ choreografijos mokytoja R. Drungilė.
anglų kalba – antradieniais 15:00 – 15:30 val. užsiėmimus veda anglų kalbos mokytoja R. Ivaščenkienė.
edukacija su LEGO  – trečiadieniais 16:30 – 17:15 val. ir ketvirtadieniais 16:40 – 17:25 val. užsiėmimus veda „Bricks4Kidz“ programos mokytoja A. Kutkaitė.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą