Menu Close

Vaikų maitinimas

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022-12-22 sprendimu Nr. T1-906 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“, nustatytas mokestis už vaikų maitinimą kiekvieną lankytą dieną:

ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 arba 12 valandų:
     lopšelio grupėse – 2,85 €;
     darželio grupėse – 3,10 €;
     priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,70 €;
ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:
     specialiojo ugdymo grupėse ikimokyklinio amžiaus vaikams – 3,60 €;
     specialiojo ugdymo grupėse priešmokyklinio amžiaus vaikams – 2,30 €.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia ugdymo įstaigoje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas ugdymo įstaigoje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.

Nustatytas dienos mokestis ugdymo aplinkos išlaikymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,50 Eur; vasaros laikotarpiu (ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d., priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.) už įstaigos lankymą – 2,00 Eur.


Vaikų maitinimui naudojamas valgiaraštis, kurį sudarė Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Valgiaraštis 1-3 m. amžiaus vaikams

Valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams su naktipiečiais

Valgiaraštis 4-7 m. amžiaus vaikams

Pritaikyto maitinimo valgiaraštis (be pieno ir pieno produk…

Pritaikyto maitinimo valgiaraštis (be morkų, kiaušinių, žie…

Pritaikyto maitinimo valgiaraštis (be bulvių) 1-3 m.

Pritaikyto maitinimo valgiaraštis (be bulvių, pomidorų, avo…

Pritaikyto maitinimo valgiaraštis (be citrusinių vaisių, mi…


Vaikų maitinimo organizavimo ir atsiskaitymo už maitinimo paslaugas Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ tvarkos aprašas

Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nemokamo maitinimo tvarkos aprašas


Dalyvaujame programose, remiamose Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis:

,,Pienas vaikams“ – 6 kartus per mėnesį kiekvienas vaikas NEMOKAMAI gauna ekologiško pieno ir kartą per mėnesį ekologiško jogurto.
,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose” –  NEMOKAMAI  mūsų vaikai  2 kartus per mėnesį gauna morkų ir 4 kartus per mėnesį – obuolių.
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą