Menu Close

Projektinė veikla

Nuo 2004 m. Įgyvendiname tęstinį projektą „TAKELIU Į SVEIKATOS ŠALĮ“, dalinai finansuojamą Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programos rėmimo lėšomis.


Nuo 2004 m. įgyvendiname tarptautinę programą,,ZIPIO DRAUGAI“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus,  kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.


Šiais metais ir toliau dalyvaujame visuotiniame aplinkos saugojimo projekte „MES RŪŠIUOJAM“.

Už surinktas atliekas skiriami prizai ir dovanos!

Kviečiame aktyviai dalyvauti lopšelio – darželio „Ąžuoliukas" bendruomenę.

Tikimės, kas esate neabejingi mus supančios aplinkos tausojimui bei savo ir aplinkinių sveikatai.


Nuo 2013 m. dalyvaujame  tarptautiniame tėvų ir pedagogų projekte ,,Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje". 2019 m. „Žirniukų“ ir „Žvirbliukų“ igrupių ugdytiniai, jų tėvai, auklėtojos ir logopedė dalyvauja šio ilgalaikio, prevencinio, kūrybiško projekto tęsinyje ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“. Šio projekto tikslas: ankstyvajame amžiuje (1,5-3 m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.


Nuo 2013 m. organizuojame edukacinius užsiėmimus „AUKIME IR DRAUGAUKIME“ ikimokyklinės įstaigos nelankantiems neįgaliems vaikams bei jų šeimoms.

Siekiame:

sudaryti galimybę šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius  negalią iki 7-erių metų amžiaus ir nelankančius ikimokyklinio ugdymo įstaigos, susipažinti su ugdymo įstaiga, darbuotojais, organizuojama veikla, ugdomąja aplinka;

pritraukti darželio nelankančius neįgalius vaikus, užtikrinti lengvesnę adaptaciją pradėjus lankyti darželį;

padidinti bendruomenės sutelktumą, plėsti ryšius su miesto ir rajono bendruomenėmis;

supažindinti tėvus su  neįgalių vaikų ugdymosi galimybėmis ir padėti jiems integruotis į visuomenę;

gerinti neįgalaus vaiko gyvenimo kokybę.


2015-2017 m.m. dalyvavome nacionalinės UNESCO globojamo LPF „MAŽOJO PRINCO FONDO „VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS“ edukacinės programos projekte „Skaitantis darželis“. „Visa Lietuva skaito vaikams“ – tai ugdymas skaitant. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepamainoma investicija į vaiko ateitį,


Nuo 2016 m. dalyvaujame ilgalaikiame sveikatos stiprinimo projekte „SVEIKATIADA“. 

„SVEIKATIADA“ – tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse.


 

 

 

 

          

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą