Menu Close

Komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Tarybos pirmininkė: Aušra Vaitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Sekretorė: Inesa Misiukonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Nariai: Rasa Ilginienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
             Rita Ringienė, mokytojo padėjėja,
             Renata Jankauskienė, auklėtojos padėjėja,
             Inga Gavenavičienė, mokytojo padėjėja,
             Darius Šimkus, tėvų atstovas,
             Kristina Monkienė, tėvų atstovė,
             Sandra Meškauskienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio tarybos veiklos kryptys:

  • telkti pedagogus, tėvus ir kitus bendruomenės narius, rėmėjus visų institucijos sričių klausimams aptarti ir spręsti;
  • dalyvauti įstaigos pajamų ir išlaidų paskirstyme;
  • palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • inicijuoti vidaus įsivertinimą;
  • padėti organizuoti bendruomenės kultūrinį gyvenimą;
  • svarstyti ir pritarti įstaigos metinės veiklos bei strateginį veiklos planą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė: Evelina Staupelytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Irma Morkūnienė, specialioji pedagogė,
              Viktorija Jakštaitė, logopedė,
              Oksana Kasparaitienė, logopedė,
              Rasa Drobnienė, socialinė pedagogė,
              Agnė Vaičiulienė, judesio korekcijos specialistė,
              Vilija Valančienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
              Aušra Vaitkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
              Rima Ozgirdienė, bendrosios praktikos slaugytoja.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė: Daiva Mikulskytė, direktorė.
​Nariai: Rita Šteinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
​              Vida Paliutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
​              Audronė Edita Klingerienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
              Kristina Monkienė, tėvų atstovė.

Atestacijos komisija vykdo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją


VIDAUS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Pirmininkė: Rita Šteinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Nijolė Danguolė Palubinskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
              Laura Šeputienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
              Loreta Mieliulytė, muzikos mokytoja,
              Viktorija Jakštaitė, logopedė,
              Vilija Valančienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Koordinatorė: Evelina Staupelytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DARBO TARYBA

Pirmininkė: Daiva Austynienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Vilija Višinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
              Donata Liulienė, auklėtojos padėjėja.

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą