UAB „Rudagys“ – kenkėjų kontrolės paslauga

UAB „Amazis“ – šalutinių gyvūninių produktų atliekų surinkimo paslauga

UAB „Ecoservice“ – komunalinių atliekų išvežimo paslauga

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – šilumos ir karšto vandens tiekimas

UAB "Šilutės vandenys“ - šalto vandens ir paviršinių nuotekų tvarkymas

UAB „Saugos sprendimai“ – stebėjimo ir signalizacijos reagavimo paslaugų tiekimas.

UAB „Energijos tiekimas“ – elektros energijos tiekimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – elektros persiuntimo paslauga

AB ,,Telia“ telefono/ interneto paslaugos