Menu Close

Ugdymo procesas

 Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.
 
 
    Ikimokyklinis ugdymas
Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Takeliu į pažinimo džiaugsmą“, kuria, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius pažintinius poreikius.
 
    Priešmokyklinis ugdymas
Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/si/ programos:
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;
  • tarptautinė socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programa ,,Zipio draugai".
 
    Specialusis ugdymas
 Įsaigoje sudarytos galimybės ugdytis specialiųjų poreikių vaikams, kuriems įsteigtos specialiosios grupės arba jie integruojami į įprastos raidos vaikų grupes.
Teikiamos švietimo pagalbos specialistų paslaugos:
  • logopedo,
  • specialiojo pedagogo,
  • tiflopedagogo,
  • socialinio pedagogo,
  • judesio korekcijos mokytojo,
  • masažuotojo.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą