2019 m. veiklos prioritetai:

maksimali pažanga pagal  kiekvieno vaiko galimybes;

bendruomeniškumo skatinimas.