„Pipiriukų“ grupės vaikai mokėsi, gilino žinias apie žmogaus darbus auginant duonutę. Tyrinėdami rugių, kviečių, miežių sėklas pastebėjo, kad jos skiriasi. Tijaus mamytė atnešė žemių, vaikai patys sėjo grūdelius, stebėjo kaip jie dygsta, auga. Adamas susirūpinęs klausė „Žiūrėk, išdygo ne tokie. Kaip mes juos iškulsim su spragilu?“

Vaikai praplėtė žodyną naujais žodžiais: spragilas, ližė, duonkubilis, duonkepalis, girnos, pakulinis maišas. Turėjo galimybę paliesti kviečių, rugių varpas, pakilnoti spragilą, pakulinį maišą. Žaidė žaidimus, sekė pasakas, išmoko patarlių apie duoną jas pritaiko žaidimuose. Karolis „Oi verks duona, jei tu nesutvarkysi žaislų“.

Kristijono mamytė pravedė edukacinę veiklą „Duonutės kepimas“. Pristatė vaikams produktus iš kurių bus kepama duonutė. Suteikė vaikams galimybę maišyti, minkyti,  uostyti, ragauti duonos tešlą, ją nunešti į virtuvę, kad virėjos-kepėjos iškeptų.

Vaikų mintys ragaujant šviežią duonutę: Adamas „Kokia skani, kaip norėčiau ją visą neštis namo“. Karolis „Ką darysim tada jei mamos nenorės vaišintis duona sakys „ačiū, nenoriu“? Viltė „Žiūrėkit pluta atšokusi, kas triukšmavot kai duona kepė?“

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Paliutytė

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098

el. paštu info@nvsc.lt arba  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

 „Obuoliukų“ grupėje vyko užsiėmimas „Kodėl reikia gerti vandenį“. Vaikai žiūrėjo filmuką apie vandens naudą, aiškinosi, kodėl reikia gerti vandenį, o ne vaisvandenius, sultis ar kompotą. Vėliau vaikai ragavo vandenį su įvairiais vaisiais, uogomis, mėtomis, agurkais ir bandė sau išsirinkti mėgstamą vandenį.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina  Ūselienė

,,Drugelių“ ir ,,Giliukų“ grupėse vyko veikla ,,Darbštūs mūs piršteliai‘ pagal tęstinį įtraukiojo ugdymo projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Austynienė, Birutė Razokienė ir logopedė Ineta Januškienė kartu su vaikais dainavo, važiavo traukinuku, žaidė pirštukinius žaidimus, bendravo, kūrė, atliko daug kūrybinių darbelių. Kuriant lavėjo vaikų smulkioji motorika, estetinis suvokimas, socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas. Vaikai veiklos metu aktyviai bendravo, noriai žaidė, tvyrojo pakili, kūrybinė nuotaika.    

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Austyniene  

Rudenį „Pipiriukų“ grupės vaikams organizavome fiziškai aktyvias, kūrybiškumą bei tyrinėjimą skatinančias veiklas lauke. Ugdėme tyrinėtojo, eksperimentatoriaus gebėjimus: pastebėti, tyrinėti naują ir nežinomą.

Vaikai būdami joje daug sužinojo, patyrė emocinius išgyvenimus, pastebėjo pasikeitimus keičiantis metų laikams.

Organizavome netradicines veiklas: „Picų kepėjai“, „Rudens konservai“, „Rudens spalvos“, „Pelkių matuotojai“, „Grybautojai“, „Aš kūrėjas“ ir kt. Buvimas gamtoje vaikus motyvavo pažinti, sužinoti daugelį dalykų, patirti įvairiausių potyrių. Keliavome į parką stebėjome gamtą, paukščius, rinkome gamtinę medžiagą, džiaugėmės grybų įvairove.

Stebėjimai, pasivaikščiojimai, žaidimai gamtoje lavino vaikų pojūčius, skatino savęs pažinimą, terapinį, raminantį poveikį.

Su nekantrumu laukiame žiemos veiklų lauke.


 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Paliutytė

Sako, kad ruduo, tai antrasis metų pavasaris, pražįstantis įvairių spalvų žiedais. O tų spalvų tiek daug, kaip sako vaikai, nuo žolės iki dangaus. Įsitikinti tuo. „Bitučių“ ir „Giliukų“ grupių ugdytiniams pavyko išvykos į Aukštumalos pažintinį taką metu. Čia su jais atsisveikino išskrendantys paukščiai. Įvairiaspalvėmis kepurėlėmis lingavo grybai, lyg tyliai sakydami – labas. Auksiniais beržų lapais nuklotas takas mus vedė vis tolyn. Stebėdami nepakartojamą, įvairiaspalvią pelkės gamtą, pasiekėme apžvalgos bokštą. Savo patirtus įspūdžius vaikai sudės į piešinių knygelę.

                                                                         Ikimokyklino ugdymo mokytoja Birutė Razokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 0,39 etato, 14.50 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

·  aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija;

·  puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

·  gebėjimas dirbti IKT.

 

Psichologo asistento pareigoms:

darbo krūvis – 0,5 etato, 20 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

·  aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;

·  gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

·  gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.

 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

·         gyvenimo aprašymą;

·         buvusių darboviečių rekomendacijas (jei turi).

 

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė, pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius telefonu: Nr. 8 441 62283.

 

Vasara – kelionių metas, tad „Giliukų“ ir „Drugelių“ grupių vaikai bei mokytojos vasarą pasitiko kelione. Pagal įtraukiojo ugdymo projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“ birželio 4 dieną vykome į Klaipėdos „Mini Zoo“ sodą. Vaikai susipažino su sode gyvenančiais gyvūnais, galėjo juos stebėti ir džiaugtis. Kai kurie vaikai į zoologijos sodą vyko pirmą kartą, todėl jiems buvo neramu, nes juk viskas nežinoma, o ir vilką bei tigrą tikrai baisu sutikti. Tačiau, pamačius ir liūtus bei tigrus ramiai miegančius tvirtuose narvuose, nerimas ir baimės išnyko. Vaikai labai susidomėję stebėjo ožiukus, danielius, lamas. Juos maitino atsivežtais batonais ir džiaugėsi. Strutis mus pasitiko nelabai draugiškai nusiteikęs, bet jis gi už aptvaro. Pasivaikščiojus po sodą, pasigrožėjus įvairiais matytais ir egzotiniais gyvūnais, patyrę daug teigiamų ir džiaugsmingų emocijų ir žinoma užkandę į darželį sugrįžome su dainomis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos –  Vilija Višinskienė, Daiva Austynienė