Menu Close

Specialusis pedagogas

Sveiki visi, apsilankę specialiosios pedagogės Irmos Morkūnienės skyrelyje.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. Didinti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi kokybę.

  • Patarti pedagogams, kaip pritaikyti individualių poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.
  • Priklausomai nuo vaikų individualių savybių rengti sutrikusių funkcijų lavinimo programas, organizuoti ir vesti sutrikusių funkcijų lavinimo pratybas.
  • Teikti metodinę pagalbą pedagogams, individualių poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti individualių poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais.

Laiku pastebėjus ir suteikus kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdytiniai lengviau integruojasi darželio bendruomenėje, geriau įsitraukia į ugdymo(si) procesą.

Jeigu norite konsultacijos, galite kreiptis į specialiąją pedagogę. Laiką galima suderinti elektroniniu paštu: morkuniene.irma@gmail.com

Tikiu, kad bendros mūsų pastangos leis ugdytiniams greičiau patirti pažinimo džiaugsmą ir malonumą.

Smulkiosios motorikos ugdymas namuose

Pirštukų žaidimai

Atminties lavinimo pratimai

„Surask tinkamą paveikslėlį pagal spalvą“

„Vabzdžiai. Paskaityk ir surask paveikslėlį“

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą