Eil. Nr.
Pedagogo vardas, pavardė  
Pareigos
(specialieji reikalavimai,
atliekamos funkcijos)
Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas

1.

 

Direktorius

 

2.

Daiva Mikulskytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kvalifikacinė kategorija/ aukštasis

3.

  Loreta Mieliulytė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė/ aukštasis

4.

  Renata Mickevičiutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

5.

  Rasa Ilginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

6.

  Vida Paliutytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

7.

  Daiva Austynienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

8.

  Aušra Vaitkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

9.

  Rita Šteinienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/ aukštasis

10.

  Audronė Edita Klingerienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

11.

 Vitalija Zemliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

12.

  Danutė Aukštakalnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

13.

  Oksana  Kasparaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

14.

  Raimonda Toliušytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

15.

  Dalia Lacko


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

16.

  Žydrūnė Tarozienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

17.

  Jūratė Bagdonavičė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

18.

  Vilija Valančienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštesnysis

19.

  Birutė Razokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

20.

  Danutė Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

21.

  Nijolė Danguolė Palubinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštesnysis

22.

  Vilija Višinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

 
Švietimo pagalbos specialistai
 

23.

  Ineta Januškienė

Logopedė

Specialioji pedagogė metodininkė/ aukštasis

24.

  Nijolė Kairienė

Logopedė

Logopedė/ aukštasis

25.

  Irma Morkūnienė

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

26.

  Irma Morkūnienė

Tiflopedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

27.

  Ona Klasauskienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė/ aukštasis

28.

  Indrė Ruzgutė-Putinienė

Judesio korekcijos mokytoja

Aukštasis