Eil. Nr.
Pedagogo vardas, pavardė  
Pareigos
(specialieji reikalavimai,
atliekamos funkcijos)
Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas

1.

Daiva Mikulskytė  

Direktorė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija/ aukštasis universitetinis

2.

Evelina Staupelytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis

3.

  Loreta Mieliulytė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

4.

  Rasa Ilginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

5.

  Vida Paliutytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

6.

  Daiva Austynienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

7.

  Aušra Vaitkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

8.

  Rita Šteinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

9.

  Audronė Edita Klingerienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

10.

 Vitalija Zemliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis koleginis

11.

  Danutė Aukštakalnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis universitetinis

12.

  Oksana  Kasparaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis koleginis

13.

  Raimonda Toliušytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis koleginis

14.

Inesa Misiukonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis universitetinis

15.

  Žydrūnė Tarozienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

16.

  Jūratė Bagdonavičė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis universitetinis

17.

  Vilija Valančienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis koleginis

18.

  Birutė Razokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis universitetinis

19.

  Nijolė Danguolė Palubinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis koleginis

20.

  Vilija Višinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

 
Švietimo pagalbos specialistai
 

21.

  Nijolė Kairienė

Logopedė

Logopedė/ aukštasis universitetinis

22.

  Irma Morkūnienė

Specialioji pedagogė

Vyresnioji specialioji pedagogė/ aukštasis

23.

  Aušra Užkuraitienė

Psichologo asistentė

Psichologo asistentė/ aukštasis universitetinis

24.

Agnė Vaičiulienė 

Judesio korekcijos mokytoja

Judesio korekcijos mokytoja