Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė  

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas

Pareigybių aprašymai

1.

 

Direktorius

 

 

2.

Daiva Mikulskytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kvalifikacinė kategorija/ aukštasis

 

3.

  Loreta Mieliulytė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

4.

  Renata Mickevičiutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

5.

  Rasa Ilginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

6.

  Vida Paliutytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

7.

  Daiva Austynienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

8.

  Aušra Vaitkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė
9.

  Rita Šteinienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/ aukštasis Pareigybė

10.

  Audronė Klingerienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

Pareigybė

11.

 Vitalija Zemliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

Pareigybė

12.

  Danutė Aukštakalnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

Pareigybė

13.

  Oksana  Kasparaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

Pareigybė

14.

  Raimonda Toliušytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis

Pareigybė
15.

  Dalia Lacko


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis
Pareigybė

16.

  Žydrūnė Tarozienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Pareigybė

17.

  Jūratė Bagdonavičė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

Pareigybė

18.

  Vilija Valančienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštesnysis

Pareigybė

19.

  Birutė Razokienė

Specialiosios grupės
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

Pareigybė

20.

  Danutė Kazlauskienė

Specialiosios grupės 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

Pareigybė

21.

  Nijolė Palubinskienė

Specialiosios grupės 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja metodininkė/ aukštesnysis

Pareigybė

22.

  Vilija Višinskienė

Specialiosios grupės 
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja metodininkė/ aukštasis

 
Švietimo pagalbos specialistai
 
 

23.

  Ineta Januškienė

Logopedė

Specialioji pedagogė metodininkė/ aukštasis

 

24.

  Nijolė Kairienė

Logopedė

Logopedė/ aukštasis

 

25.

  Irma Morkūnienė

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

Pareigybė

26.

  Irma Morkūnienė

Tiflopedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

Pareigybė

27.

  Ona Klasauskienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė/ aukštasis

Pareigybė

28.

  Agnė Stankutė

Judesio korekcijos mokytoja

Aukštasis

Pareigybė