Eil. Nr.
Pedagogo vardas, pavardė  
Pareigos
(specialieji reikalavimai,
atliekamos funkcijos)
Kvalifikacinė kategorija/ išsilavinimas

1.

Daiva Mikulskytė  

Direktorė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija/ aukštasis universitetinis

2.

Evelina Staupelytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis

3.

  Loreta Mieliulytė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

4.

  Giedrė Verygienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis

5.

  Rasa Ilginienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

6.

  Vida Paliutytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

7.

  Daiva Austynienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

8.

  Aušra Vaitkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

9.

  Rita Šteinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

10.

  Audronė Edita Klingerienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

11.

 Vitalija Zemliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis koleginis

12.

  Danutė Aukštakalnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis universitetinis

13.

  Oksana  Kasparaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis koleginis

14.

  Raimonda Toliušytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis koleginis

15.

Inesa Misiukonienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis

16.

  Žydrūnė Tarozienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

17.

  Jūratė Bagdonavičė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja/ aukštasis universitetinis

18.

  Vilija Valančienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis koleginis

19.

  Birutė Razokienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis universitetinis

20.

  Danutė Kazlauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja/ aukštasis universitetinis

21.

  Nijolė Danguolė Palubinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis koleginis

22.

  Vilija Višinskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė/ aukštasis universitetinis

 
Švietimo pagalbos specialistai
 

23.

  Ineta Januškienė

Logopedė

Specialioji pedagogė metodininkė/ aukštasis uiversitetinis

24.

  Nijolė Kairienė

Logopedė

Logopedė/ aukštasis universitetinis

25.

  Irma Morkūnienė

Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė/ aukštasis

26.

  Aušra Užkuraitienė

Psichologo asistentė

Psichologo asistentė/ aukštasis universitetinis

27.

Renalda Matevičienė 

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė/ aukštasis universitetinis

28.

Agnė Vaičiulienė 

Judesio korekcijos mokytoja

Judesio korekcijos mokytoja