,,Drugelių“ ir ,,Giliukų“ grupėse vyko veikla ,,Darbštūs mūs piršteliai‘ pagal tęstinį įtraukiojo ugdymo projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Austynienė, Birutė Razokienė ir logopedė Ineta Januškienė kartu su vaikais dainavo, važiavo traukinuku, žaidė pirštukinius žaidimus, bendravo, kūrė, atliko daug kūrybinių darbelių. Kuriant lavėjo vaikų smulkioji motorika, estetinis suvokimas, socialiniai įgūdžiai, kūrybiškumas. Vaikai veiklos metu aktyviai bendravo, noriai žaidė, tvyrojo pakili, kūrybinė nuotaika.    

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Austyniene