Menu Close

Junkis prie mūsų!

Laukiame psichologo!

Darbo sutartis – neterminuota. Darbo krūvis – 0,5 etato (18 val. per savaitę).

Reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
  • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;
  • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  • gebėjimas bendradarbiauti su IU/PU mokytojais, švietimo pagalbos ir kitais specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis Eur – nuo 972,04 Eur iki 1129,39 Eur, priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Atrankai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jeigu turite darbo patirties).

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27).
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d. (Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami el. paštu rastine@silutesazuoliukas.lt, registruotu laišku ar pristatant asmeniškai adresu Kęstučio g. 5, Šilutė.
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius tel. Nr. 8 441 62283.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą