Visus lopšelio-darželio pedagogus, vaikus ir jų tėvelius  gegužės 10 d. kvietėme dalyvauti sporto dienoje, kurios tikslas – netradiciškai paminėti pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.

Šiemet prisijungėme prie tarptautinio projekto „Kamuolio diena 2018“.

Diena prasidėjo mankšta su kamuoliais. Vėliau vyko įvairūs žaidimai grupių aikštelėse. Buvo  įrengtos sporto erdvės, kuriose vaikai galėjo laisvai žaisti: fotbolą, trikrepšį, mėtyti į taikinius, mėtyti į krepšį, žaisti įvairius žaidimus su kamuoliais.