Įgyvendinant projektą „Gėrio ir grožio takeliais – į kiekvieno vaiko širdelę“, siekta sudaryti sąlygas įtraukiajam ugdymui, ugdyti pagarbą vienas kitam bei galimybę veikti ir būti kartu. Organizuota edukacinė tiriamoji veikla „Drugelių“ ir „Giliukų“ grupių vaikams „Tyrinėjimai ir atradimai“. Vaikai atliko bandymus ir eksperimentus su spalvomis, vandeniu, ledu, sniegu, tyrinėjo gamtinę medžiagą. Lavėjo jų komunikavimo, socialiniai įgūdžiai, juk vaikai dirbo, žaidė vienas šalia kito, o eksperimentus teko atlikti kartu. Eksperimentuojant ugdėsi kritinis mąstymas, kūrybiškumas, problemų sprendimas, dėmesio sukaupimas. mokėsi palaukti, pasiruošti ir sutvarkyti savo darbo vietą po darbo. Eksperimentuodami vaikai ne tik patenkino smalsumą, bet labai rimtai dirbo. Jie džiaugėsi gautu rezultatu, džiaugėsi atliktais darbais, aptarinėjo eksperimento rezultatus su draugais, pasakojo ir rode tėveliams. 

„Giliukų“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Višinskienė