Menu Close

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką pareigoms užimti

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 0,39 etato, 14.50 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

·  aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija;

·  puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

·  gebėjimas dirbti IKT.

 

Psichologo asistento pareigoms:

darbo krūvis – 0,5 etato, 20 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

·  aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;

·  gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

·  gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.

 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

·         gyvenimo aprašymą;

·         buvusių darboviečių rekomendacijas (jei turi).

 

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė, pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius telefonu: Nr. 8 441 62283.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą