Menu Close

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką pareigoms užimti

Psichologo pareigoms:
darbo krūvis – 0,5 etato, 18 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos bakalauro laipsnis;
• gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
• gebėjimas bendradarbiauti su IU/PU mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinio problemas.
Atrankai pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jeigu turite darbo patirties).

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27).
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d. (Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-08-31).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami el. paštu rastine@silutesazuoliukas.lt, registruotu laišku ar pristatant asmeniškai adresu Kęstučio g. 5, Šilutė nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 14 d.
Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius tel. Nr. 8 441 62283, 8 610 64952.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą