Skelbiama vadovo 2020 m. veiklos ataskaita.

Prašome pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo lopšelio-darželio tarybai iki 2021 m. vasario 1 d.

Vadovo veiklos 2020 m. ataskaita