Šiais mokslo metais priešmokyklinio amžiaus ,,Bitučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių ugdytiniai taip pat draugavo su tarptautinės programos ,,Zipio draugai” draugais. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdienius sunkumus ir stresą, plėtoti socialinę kompetenciją. Zipio draugams padedant, mūsų ugdytiniai mokėsi atpažinti jausmus, bendrauti, užmegzti tarpusavio santykius, išspręsti iškilusius konfliktus, išgyventi pasikeitimą ir netektį. Paskutinės valandėlės metu visi kartu pakartojome įgytas žinias, praktiškai panaudojome geriausius sunkumų įveikimo būdus, šokome, bendravome. Mes tai įveikėme. Ceremonijos kulminacija – kiekvienam, draugavusiam su Zipio draugais, įteikti diplomai. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilija Valančienė