Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 1 etatas, 36 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, baigta viena iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, auklėtojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Judesio korekcijos mokytojo(-s) pareigoms:

darbo krūvis – 0,5 etato, 13 val. per savaitę, darbo sutartis – neterminuota.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija: edukologijos krypties studijų programa (šaka – vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija);
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
 • gebėjimas dirbti IKT.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-168.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198, patvirtintu 2017 m. sausio 17 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • buvusių darboviečių rekomendacijas (jei turi).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai  ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio13 d. adresu Kęstučio g. 5, Šilutė pristatant asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ugdymas@silutesazuoliukas.lt

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui telefonais: 8 441 62283, 8 610 64952.